بیوگرافی آنلاین
برگزیده های سایت
 • واکنش سحر قریشی به حذف شدنش از سریال علی البدل

  مجموعه : اخبار هنرمندان

  آقای سیروس مقدم گفت:فکر نمیکنم چیزی به نام ممنوع التصویر شدن سحر قریشی در تلوزیون وجود داشته باشد.

  سحر قریشی در اینستاگرام شخصی اش نوشت:

  “اگـر بـرای بدست آوردن پــول مجبــوری دروغ
  بگــوئی و فریبکـاری کنی ، تهیــدسـت بمـان!
  اگـر بـرای بدست آوردن جــاه و مقــامی بـایـد چـاپلـوسی کنی و تملّــق بگــوئی ، از آن چشـم بپــوش!
  اگـر بـرای آنکه مشهــور شـوی ، مجبــور می شــوی مانند دیگــران خیــانـت کنی ، در گمنــامی زنـدگــی کن!
  بگــذار دیگــران پیـش چشــم تـو بـا دروغ و فــریـب ثـروتمنــد شونـد ، بـا تملّــق و چـاپلـوسی شغل های بـزرگـی را به دسـت آورنـد و بـا خیــانـت و نـادرستـی شهــرت پیــدا کننـد ، تـو گمنــام و تهیــدسـت و قـــانـع بــاش! ، زیـرا اگـر چنیــن کنی تـو سـرمـایـه ای را که آنهـا از دسـت داده انـد ، به دسـت آورده ای و آن شـــرافـت است”

 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه