مریم امیرجلالى با اشاره به روابط پشت صحنه که براى انتخاب بازیگران درحال حاضر نقش تعیین کننده اى دارد گفت: من تا حرف میزنم فرداش تلفن باران میشم که چرا اینها رو گفتى اما متاسفانه مسئولین ما فرق بین دوغ و دوشاب رو نمیدونن! هنرمند مرده و رابطه جاشو گرفته. خانم و آقا امروز سلام علیک میکنند فردا میشن سوپراستار سینما و تلویزیون.