آیا عزت الله انتظامی دوباره به عرصه بازیگری باز میگردد؟

چاپ

عزت‌الله انتظامی :اگر فیلمنامه خوب پیشنهاد شود به عرصه بازیگری باز می‌گردم

عزت الله انتظامی با اشاره به تمایل خود برای  حضور در آثار نمایشی ، گفت: فیلمنامه زیاد به دستم می رسد اما اثری که قابل توجه باشد و نظرم را جلب کند وجود نداشته است.

وی خاطر نشان کرد: اگر اثری را بخوانم که از آن خوشم آید قطعا دوباره بازی می کنم.